Back to Top

VÄHÄNKÄYTETTY.FI TIETOSUOJASELOSTE

(Päivitetty viimeksi 24.5.2018)


Vähänkäytetty.fi on sitoutunut ottamaan tietosuoja-asiat vakavasti. Pidämme hyvää huolta kaikesta asiakkaistamme keräämästämme tai saamastamme tiedosta. Haluamme myös mahdollistaa asiakkaille pääsyn omiin tietoihinsa sekä tulla unohdetuksi.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakas hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot tilatessaan Vähänkäytetty.fi:n palvelusta.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja seuraavasti:

 • Turvallisen ja helppokäyttöisen palvelun toimittamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
 • Verkkokaupan ja asiakaspalvelun kehittämiseen
 • Asiakaspalautusten jouhevoittamiseen

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Suomen Nettikirpputorit Oy
Teknologiantie 1
90590 Oulu
Y-tunnus: 2609105-1

Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa

Ossi Salo, ossi.salo(at)netflea.com
tai
Suomen Nettikirpputorit Oy/ Ossi Salo
Teknologiantie 1
90590 Oulu


Mitä tietoja Vähänkäytetty.fi kerää ja säilyttää?

 • Käyttäjän itsensä antamat tiedot
  • Tunnistautumistiedot, kuten nimi
  • Yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite
  • Maksutiedot, kuten laskutustiedot sekä maksuvälinetiedot
  • Sijaintitiedot palvelun lokalisointia varten (valuutat, toimitustavat)
  • Facebook kirjautumiseen tarvittava sähköpostiosoite sekä varmenne
  • Tuotearvostelut
  • Markkinointiviestiluvat
  • Asiakkaan erillisellä suostumuksella annetut personoivat tiedot, kuten asiakaskyselyvastaukset
  • Asiakkaan kokotiedot kokosuositusten antamista varten
  • Toivelistan tuotteet
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Toimitustiedot, kuten toimitusosoite ja valittu maksutapa
  • Ostoshistoria, kuten tilatut tuotteet, palautukset ja maksut
  • Verkkokaupan selaus- ja käyttötiedot
  • Päätelaitteen tunnistetiedot
  • Verkkokauppasessiotapahtumat, kuten ostoskorilisäykset
  • Selaus- ja ostotiedoista pääteltävät tuotesuositukset
  • Ostotiedoista päätellyt asiakasryhmittelyt ja kiinnostuksen kohteet
  • Ostotiedoista päätellyt kokotiedot kokosuositusten antamista varten

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Vähänkäytetty.fi:stä

Pääsääntöisesti tietojen lähde on verkkosivujen käyttäjä/asiakas itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta. Voit nähdä omistamasi tiedot asiakastilin kautta. Halutessasi sinulla on mahdollisuus hävittää itseesi liittyvät tunnistetiedot.


Kuka voi käsitellä tietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Vähänkäytetyn omilla työntekijöillä, ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja asianmukaisesti. Vähänkäytetyn asiakastietojen käsittely järjestelmissä vaatii salasanakirjautumista, ja henkilökunnastamme kukin näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Joissain tapauksissa meillä on tarve siirtää tietoa kolmansille osapuolille, esim. säilytystä, analytiikkaa tai markkinointia varten. Käytämme näihin tarkoituksiin vain luotettuja yhteistyökumppaneita, joiden kanssa olemme tehneet kattavat tietosuoja- ja tiedonkäsittelysopimukset.

Tapauksissa, joissa asiakas on ilmoittanut halustaan lunastaa takaisin hylätyksi tulleet tuotteensa, luovutamme asiakkaan yhteystiedot kirppismestarille tuotteiden takaisinlähetystä varten. Tietoja käytetään ainoastaan taikaisinlähetykseen. Kirppismestarit ovat sopimuksessaan sitoutuneet käsittelemään tietoja asianmukaisella tavalla.

Sopimuksissa on otettu huomioon lainsäädännön sekä EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset. Vähänkäytetyn yhteistyökumppaneilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tai jakaa näitä eteenpäin.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:
Suomen Nettikirpputorit Oy
Teknologiantie 1
90590 Oulu
Y-tunnus: 2609105-1


Mihin tietojani käytetään?

Henkilötietojasi käytetään

 • Tilausten käsittelyyn, toimitukseen, arkistointiin ja kirjanpitoon
 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Vähänkäytetty.fi:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastointiin
 • Paremman ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Estämään väärinkäytökset
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietojasi käsitellään asiakkaan ja Vähänkäytetyn väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.


Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Vähänkäytetyn asiakastiedot sijaitsevat suojatussa konesalissa kryptatuissa tietokannoissa, joihin pääsy on rajoitettu. Vähänkäytetyn järjestelmien, konesalien sekä prosessien tietoturva ovat korkealla tasolla ja palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Vähänkäytetty noudattaa asiakastietojen käsittelyssä hyviä tietosuojakäytäntöjä ja pääsyä tietoihin valvotaan. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.


Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta pystymme toteuttamaan tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan niin halutessa hänen tietonsa voidaan anonymisoida, jolloin kaikki henkilötiedot poistetaan pseudonymisoimalla ne tilistä ja ostohistoriasta. Näin anonymisoidusta tilistä asiakasta ei voida tunnistaa eikä kyseistä tiliä pysty sellaisenaan enää palauttamaan. Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä, sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin, jotka Vähänkäytetyllä on hallussaan sekä oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista.
 • Pyytää meitä oikaisemaan tai poistamaan sinua koskevia tietoja
 • Tietyin edellytyksin pyytää tietojesi käsittelyyn rajoituksia tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Tietojen säilytys ja käsittely perustuvat antamaasi suostumukseen ja sinulla on luonnollisesti oikeus peruuttaa suostumuksesi. Tämä onnistuu anonymisoimalla tilisi: poistamalla tilisi peruutat samalla Vähänkäytetylle antamasi tiedonkäsittelyluvan. Tämän voit tehdä itse omalta asiakastilisivultasi.

Oikaisupyynnöt tai muut asiakastietoihisi liittyvät pyynnöt tai kysymykset voit lähettää asiakaspalveluumme. Mikäli huomaat käsittelyssämme tai toiminnassamme puutteita, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle. Kerrothan asiasta myös meille, jotta voimme korjata virheemme.


Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää Vähänkäytetyn järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.


Miten voin vaikuttaa tietoihini tai tulla unohdetuksi?

Asiakastilisivultasi voit itse määrittää, korjata tai poistaa itsestäsi luovuttamia tietoja. Samoin pystyt päättämään, haluatko ottaa vastaan markkinointiviestejä. Pyrimme kehittämään asiakastiliin lisää vastaavia ominaisuuksia, jotta asiakkaillemme olisi mahdollisimman helppoa vaikuttaa omiin tietoihinsa. Tilin pystyt myös poistamaan anonymisoimalla sen, jolloin henkilötietosi yliajetaan tietokannoistamme.


Päätyykö tietojani kolmansille osapuolille?

Jotkin välttämättömät tiedot välittyvät kolmansille osapuolille maksutapahtuman, toimituksen tai markkinointiviestien mahdollistamiseksi. Esimerkiksi toimituksien mahdollistamiseksi osoite- ja yhteystietosi välittyvät logistiikasta vastaaville tahoille. Verkkokauppatapahtumat välittyvät käyttämäämme sisältö- ja markkinointikohdennusjärjestelmään, johon vain meillä on pääsy. Maksutapahtuman yhteydessä maksutietosi kulkevat luotetun maksunvälittäjän kautta.

Kullekin taholle lähetetään vain palvelun toteutumisen kannalta välttämättömin tieto eikä näillä palveluntarjoajilla ole oikeutta käyttää tietojasi muuhun kuin palvelun toteuttamiseen. Kaikki tiedonsiirto tapahtuu salattujen yhteyksien kautta. Liikesalaisuuksien vuoksi emme voi julkaista tietosuojaselosteessa yhteistyökumppaneidemme tarkkoja tietoja.


Evästeet ja muu seuranta Vähänkäytetyn sivuilla

Vähänkäytetyn nettisivut hyödyntävät evästeitä sekä vastaavia selainteknisiä toimintoja, kuten selaimen muistia. Nämä ovat Vähänkäytetyn nettisivujen luomia pieniä tiedostoja, joiden avulla pystymme keräämään verkkokaupan käyttäjistä analytiikkaa ja tarjoamaan paremmin toimivan verkkokaupan. Evästeitä käytetään mm. ostoskorin toiminnallisuuksiin, käyttäjän tunnistamiseen ja rekisteröityneen asiakkaan kirjautumiseen. Oletusarvoisesti selaimesi evästeet säilyvät yhden kuukauden, ellet poista niitä erikseen. Evästeiden poistaminen onnistuu selaimesi asetuksista. Muista kuitenkin, että selaimeesi latautuu uudet evästeet, kun vierailet sivuillamme taas.

Evästeitä käytetään myös verkkokaupan sekä markkinoinnin personoinnin mahdollistamiseksi. Sivustollamme on myös muita seurantatekniikoita, kuten kuvapistetunnisteita. Sivujemme selausta seuraavat mm. Custobar (käyttämämme suomalainen sisältö- ja markkinointikohdennusjärjestelmä), Sanoma Media Finland Oy, Google sekä Facebook. Näiden kautta pystymme mm. analysoimaan ja kehittämään verkkokauppamme toimintaa, kohdentamaan verkkosivustosisältöä sekä kohdentamaan mainossisältöä.


Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.


Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä asiakaspalveluumme.
This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool.This cookie table has been created and updated by the Consent Management - CookieFirst.Consent to the use of cookies.

For our website to function properly we use cookies. To obtain your valid consent for the use and storage of cookies in the browser you use to access our website and to properly document this we use a consent management platform: CookieFirst. This technology is provided by Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, The Netherlands. Website: https://cookiefirst.com referred to as CookieFirst.

When you access our website, a connection is established with CookieFirst’s server to give us the possibility to obtain valid consent from you to the use of certain cookies. CookieFirst then stores a cookie in your browser in order to be able to activate only those cookies to which you have consented and to properly document this. The data processed is stored until the predefined storage period expires or you request to delete the data. Certain mandatory legal storage periods may apply notwithstanding the aforementioned.

CookieFirst is used to obtain the legally required consent for the use of cookies. The legal basis for this is article 6(1)(c) of the General Data Protection Regulation (GDPR).

Data processing agreement

We have concluded a data processing agreement with CookieFirst. This is a contract required by data protection law, which ensures that data of our website visitors is only processed in accordance with our instructions and in compliance with the GDPR.

Server log files

Our website and CookieFirst automatically collect and store information in so-called server log files, which your browser automatically transmits to us. The following data is collected:

 • Your consent status or the withdrawal of consent
 • Your anonymised IP address
 • Information about your Browser
 • Information about your Device
 • The date and time you have visited our website
 • The webpage url where you saved or updated your consent preferences
 • The approximate location of the user that saved their consent preference
 • A universally unique identifier (UUID) of the website visitor that clicked the cookie banner
© 2024 Vähänkäytetty.fi. Kaikki oikeudet pidätetään.