Back to Top

Palveluiden käyttöehdot


YLEISET EHDOT

Seuraavat käyttöehdot koskevat Suomen Nettikirpputorit Oy:n (”Palveluntarjoaja”) ylläpitämää Vähänkäytetty.fi-verkkosivustoa osoitteessa http://vahankaytetty.fi (”Verkkopalvelu tai Palvelu”) sekä muissa yrityksen eri kielillä tarjoamissa verkkopalveluissa. Nämä käyttöehdot koskevat myyjää (”Myyjä”) ja ostajaa (”Ostaja”) (yhdessä "Käyttäjä”).

Vähänkäytetty.fi:n käyttöehdot ovat kuluttaja-asiakkaille. Kuluttajaksi lasketaan jokainen luonnollinen henkilö, joka tekee oikeudellisen liiketoimen, esimerkiksi rekisteröityy palveluun, rekisteröi tavaroita tai tekee oston, mikä ei riipu hänen kaupallisesta tai itsenäisestä ammatillisesta toiminnastaan. Käyttäjäksi voi rekisteröityä vain luonnollinen henkilö.

Toiminnan kuvaus

 • Vähänkäytetty.fi tarjoaa Myyjille internetissä toimivan Verkkopalvelun, jonka tarkoituksena on saada myytyä Myyjien käytetyt tavaransa (”Tuotteet”, yksin "Tuote") Ostajille.
 • Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käytössä ympäri vuorokauden. Satunnaisia käyttökatkoja ja palveluongelmia voi ilmetä Palveluntarjoajasta riippumattomista teknisistä syistä, huoltotoimenpiteistä ja päivityksistä riippuen. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tällaisista tilanteista.
 • Palveluntarjoaja tarjoaa Ostajalle mahdollisuuden etsiä ja selata Myyjien tai kolmansien osapuolien Palveluntarjoajalle toimittamia Tuotteita ja ostaa niitä Palveluntarjoajalta normaalin verkkokaupan tavoin.
 • Palveluntarjoaja tarjoaa Myyjälle ja Ostajalle teknisen mahdollisuuden käyttää ylläpitämäänsä Palvelua. Palveluntarjoaja ostaa Myyjän Tuotteet itselleen ja myy ne eteenpäin. Palveluntarjoaja maksaa ostamansa Tuotteet Myyjälle tässä kuvattujen sopimusehtojen mukaisesti. Tuotteiden myynti palvelussa tarkoittaa, että tuotteiden omistusoikeus siirtyy Myyjältä Palveluntarjoajalle.
 • Käyttäjän palveluiden ominaisuudet löytyvät Palvelusta saatavista lisätiedoista. Tuotteiden ominaisuudet on mainittu niiden tuotekuvauksissa.
 • Käyttäjä voi hankkia Palveluntarjoajan tarjoamia palveluita Palvelun kautta. Palvelut veloitetaan hinnaston mukaan. Voit katsoa hinnaston tästä.
 • Palvelussa myyminen edellyttää rekisteröitymistä Palveluun. Ostaminen ei edellytä rekisteröitymistä.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus olla vahvistamatta Käyttäjän rekisteröitymistä, jolloin Käyttäjä ei voi myydä palvelussa. Palveluntarjoajalla on myös oikeus peruuttaa Käyttäjän rekisteröityminen Palveluun tai lakkauttaa Käyttäjän asiakastili.
 • Palvelun käyttöä koskeva sopimus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjällä on aina mahdollisuus poistaa asiakastilinsä ilmoittamalla siitä sähköpostitse Palveluntarjoajan asiakaspalveluun.
 • Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus välittömästi, jos toinen osapuoli rikkoo sopimusehtoja merkittävällä tavalla eikä huomautuksesta huolimatta korjaa sopimusrikkomusta.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Palveluntarjoajan on tiedotettava käyttöehtojen muutoksista Käyttäjää ja Käyttäjän on hyväksyttävä ehdot jatkaakseen Palvelun käyttöä.

MYY HELPOSTI


 

MYY HELPOSTI -KÄYTTÖEHDOT

Palvelun kuvaus ja käyttöehdot:

 1. Käyttäjä rekisteröityy Palveluun luomalla oman asiakastilin. Myyntierä ilmoitetaan myyntiin oman asiakastilin kautta.
 2. Kaikki asiointiin ja asiakastiliin liittyvät tiedot lähetetään Myyjälle sähköpostitse, osittain automatisoituina. Myyjän on näin ollen varmistettava, että Myyjän Palveluun tallentama sähköpostiosoite on oikea ja että Palvelun lähettämien sähköpostiviestien vastaanottaminen on sallittu. Myyjän on varmistettava, että roskapostisuodatin tai muu ei estä kyseisiä sähköposteja.
 3. Myy helposti -myyntimallissa Käyttäjä voi myydä Palvelussa kulloinkin ilmoitettujen tuotekategorioiden tuotteita.
 4. Käyttäjä sitoutuu toimittamaan myytävät Tuotteet, minimissään 20kpl, Palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti Postin toimipisteeseen 14 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Käyttäjä antaa Postille Palveluntarjoajalta saamansa lähetyskoodin, jolloin lähetystä ei tarvitse maksaa Postille.
 5. Palveluntarjoaja vastaanottaa Käyttäjän lähettämät Tuotteet ja tekee niille pintapuolisen tarkastuksen. Tuotteiden täytyy olla ehjiä, puhtaita, hajuttomia ja tahrattomia, jotta ne voidaan toimittaa eteenpäin Palveluntarjoajan kouluttamalle Kirppismestarille. Palveluntarjoajalla on oikeus hylätä myyntierä, jos se ei vastaa edellä mainittuja ehtoja. Käyttäjä voi valita myyntierää ilmoittaessa, haluaako lunastaa mahdollisesti hylätyt tuotteet takaisin hinnastossa mainittua hintaa vastaan. Mikäli käyttäjä ei ole valinnut hylättyjen tuotteiden takaisinlunastusta, ne toimitetaan kierrätykseen Palveluntarjoajan toimesta.
 6. Kirppismestari valokuvaa, syöttää tuotetiedot ja hinnoittelee Tuotteet saamansa koulutuksen ja ohjeistuksen mukaisesti. Kirppismestarit pyrkivät ottamaan huomioon Tuotteiden merkin ja kunnon hinnoitteluvaiheessa niin hyvin kuin mahdollista. Käyttäjä ei voi itse vaikuttaa Tuotteiden kuviin, tietoihin tai hintoihin vaan hyväksyy kirppismestarin tekemät tuoteilmoitukset sellaisenaan.
 7. Kirppismestari voi hylätä Tuotteita, jos ne eivät ole ehjiä, puhtaita, hajuttomia ja tahrattomia, tai ovat muuten epäsopivia Palvelussa myytäväksi. Kirppismestareita on ohjeistettu lisäämään myyntiin myyntihinnaltaan n. 10 euroa ja sitä arvokkaammat Tuotteet. Kirppismestarilla on oikeus jättää lisäämättä myyntiin (hylkäys) hänen arvionsa mukaiset Tuotteet ilman erillisiä perusteluita. Mikäli Käyttäjä ei ole valinnut kohdassa neljä (4) mainittua takaisinlunastusta, kirppismestari toimittaa hylätyt tuotteet Palveluntarjoajan keskusvarastolle, josta Tuotteet toimitetaan kierrätykseen. Palveluntarjoaja päättää jatkotoimista kulloisenkin tilanteen mukaan. Mikäli Käyttäjä valitsee lunastaa hylätyt myyntiinkelpaamattomat Tuotteet takaisin, hän hyväksyy, että Palveluntarjoaja luovuttaa hänen osoitetietonsa kirppismestarille. Tietoja käytetään ainoastaan Tuotteiden takaisinlähetystä varten.
 8. Tuotteet julkaistaan myyntiin Ostajien ostettavaksi Palveluntarjoajan Palveluun kirppismestarin asettamaan hintaan. Kunkin Tuotteen hintaan lisätään +2,90 €, joka on Palveluntarjoajan palkkio.
 9. Kun Palveluntarjoaja julkaisee Tuotteet myyntiin, Myyjän ja Palveluntarjoajan välille syntyy sitova myyntisopimus ja Tuotteet siirtyvät Palveluntarjoajan omistukseen. Palveluntarjoaja ilmoittaa kirjallisesti (esim. sähköpostitse) tuotteiden julkaisemisesta myyntiin.
 10. Jokaisesta Palveluun myyntiin julkaistusta Tuotteesta peritään 0,95 € suuruinen logistiikkamaksu. Logistiikkamaksu vähennetään Käyttäjän asiakastililtä. Logistiikkamaksu voidaan periä vain yhden (1) kerran myyntiin julkaistua Tuotetta kohden.
 11. Tuotteet tulevat näkyviin Käyttäjän omalle asiakastilille, kun ne ovat julkaistu myyntiin.
 12. Käyttäjä voi seurata reaaliaikaisesti omien Tuotteidensa myyntiä oman asiakastilinsä kautta.
 13. Myyntituotto realisoituu tilitettäväksi 30 vrk:n kuluttua siitä, kun Ostaja on ostanut Tuotteen, mikäli Ostaja ei ole palauttanut Tuotetta.
 14. Käyttäjä voi vapaasti siirtää myyntituottoja pankkitililleen oman asiakastilinsä kautta Palvelussa kulloinkin kerrottujen tilitysaikojen puitteissa.
 15. Toteutunut myyntihinta ilman Palveluntarjoajan osuutta (kts. kohta 7) jaetaan kirppismestarin ja Käyttäjän kesken 50/50.
 16. Tuotteiden myyntiaika palvelussa on 24 viikkoa. Käyttäjällä ei ole oikeutta keskeyttää Tuotteiden myyntiä ennen myyntiajan päättymistä. Käyttäjä antaa Palveluntarjoajalle luvan alentaa Tuotteiden hintaa. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden määrittää hinnanalennusten aikavälin ja määrän. Hinnanalennus voi enimmillään olla 80% tuotteen alkuperäisestä asetetusta myyntihinnasta laskettuna.
 17. Tuotteiden myyntiajan päätyttyä Käyttäjä voi halutessaan lunastaa takaisin myymättä jääneet Tuotteet tekemällä takaisinlunastuspyynnön oman asiakastilinsä kautta. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 14 vuorokautta sen jälkeen, kun myyntiaika on loppunut. Palveluntarjoajalla on oikeus pyytää Käyttäjää kaikissa tilanteissa takaisinlunastamaan myymättä jääneet Tuotteet. Mikäli käyttäjä ei takaisinlunasta Tuotteita 14 vrk:n aikana Palveluntarjoajan pyynnöstä, Käyttäjän oikeus Tuotteisiin päättyy. Takaisinlunastaminen maksaa 9,90 €.
 18. Jos takaisinlunastettuja Tuotteita ei voida toimittaa takaisin Myyjälle, Palveluntarjoaja pyytää Myyjältä sähköpostitse uudet toimitustiedot. Mikäli Myyjä ei toimita osoitetietojaan Palveluntarjoajalle, Myyjä luopuu oikeudestaan Tuotteesta maksettavaan korvaukseen ja/tai oikeudestaan päättää Tuotteiden luovuttamisesta hyväntekeväisyyteen. Mikäli Myyjä jättää noutamatta hänelle osoitetun takaisinlunastuslähetyksen, Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa Myyjältä hinnaston mukainen maksu. Voit katsoa hinnaston tästä.
 19. Palveluntarjoajalla on oikeus olla siirtämättä hyväntekeväisyyteen lahjoitettuja Tuotteita hyväntekeväisyyskohteeseen, mikäli Tuotteiden siirtämisestä aiheutuu Palveluntarjoajalle kustannuksia tai työtä. Tällaisessa tilanteessa Palveluntarjoaja voi vapaasti valita mitä Tuotteille tehdään.
 20. Käyttäjän oikeus Tuotteisiin päättyy 14 vuorokauden kuluttua myyntiajan päättymisestä. Palveluntarjoajan maksuvelvollisuus kyseisten Tuotteiden osalta päättyy samalla hetkellä, kun Käyttäjän oikeus Tuotteisiin päättyy ja Tuotteista tulee pysyvästi Palveluntarjoajan omaisuutta.


MYY ITSE -KÄYTTÖEHDOT

Palvelun kuvaus ja käyttöehdot:

 1. Käyttäjä rekisteröityy Verkkopalveluun luomalla oman asiakastilin. Myyntiin tarjottavat Tuotteet lisätään Palveluun oman asiakastilin kautta.
 2. Kaikki asiointiin ja asiakastiliin liittyvät tiedot lähetetään Myyjälle sähköpostitse, osittain automatisoituina. Myyjän on näin ollen varmistettava, että Myyjän Verkkopalveluun tallentama sähköpostiosoite on oikea ja että Palvelun lähettämien sähköpostiviestien vastaanottaminen on sallittu. Myyjän on varmistettava, että roskapostisuodatin tai muu ei estä kyseisiä sähköposteja.
 3. Myy itse -myyntimallissa Käyttäjä voi myydä Verkkopalvelussa kulloinkin ilmoitettujen tuotekategorioiden Tuotteita.
 4. Käyttäjä luo myyntierän lisäämällä Tuotteiden kuvat, tiedot ja hinnat Palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti. Myyntierässä tulee olla vähintään 10 Tuotetta.
 5. Palveluntarjoaja tarkastaa Tuotteet perustuen Myyjän antamiin tietoihin. Myyjä saa vahvistussähköpostin viimeistään 3 arkipäivän kuluessa siitä, kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt tai hylännyt Myyjän myyntiin tarjoamat Tuotteet.
 6. Kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt Tuotteet, Myyjä on velvollinen lähettämään hyväksytyt Tuotteet Palveluntarjoajalle Palveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaan.
 7. Kun Palveluntarjoaja vastaanottaa Tuotteet ja julkaisee ne myyntiin, Myyjän ja Palveluntarjoajan välille syntyy sitova myyntisopimus ja Tuotteet siirtyvät Palveluntarjoajan omistukseen. Palveluntarjoaja ilmoittaa kirjallisesti (esim. sähköpostitse) Tuotteiden julkaisemisesta myyntiin. Mikäli Tuotteet eivät vastaa tuotekuvausta, Palveluntarjoajalla on oikeus hylätä Tuotteet palauttaa Tuotteet Myyjälle. Tällöin Myyjä vastaa palautuskustannuksista.
 8. Tuotteet julkaistaan myyntiin Ostajien ostettavaksi Palveluntarjoajan Verkkopalveluun Myyjän asettamaan hintaan. Kunkin tuotteen hintaan lisätään +2,90 €, joka on Palveluntarjoajan palkkio.
 9. Jokaisesta Palveluun myyntiin julkaistusta Tuotteesta peritään 0,95 € suuruinen logistiikkamaksu. Logistiikkamaksu vähennetään Käyttäjän asiakastililtä. Logistiikkamaksu voidaan periä vain yhden (1) kerran myyntiin julkaistua Tuotetta kohden.
 10. Tuotteet tulevat näkyviin Käyttäjän omalle asiakastilille, kun Käyttäjä on lisännyt tuotetiedot Verkkopalveluun.
 11. Käyttäjä voi seurata reaaliaikaisesti omien Tuotteidensa myyntiä oman asiakastilinsä kautta.
 12. Myyntituotto realisoituu tilitettäväksi 30 vrk:n kuluttua siitä, kun Ostaja on ostanut tuotteen, mikäli Ostaja ei ole palauttanut Tuotetta.
 13. Käyttäjä voi vapaasti siirtää myyntituottoja pankkitililleen oman asiakastilinsä kautta Palvelussa kulloinkin kerrottujen tilitysaikojen puitteissa.
 14. Tuotteiden myyntiaika palvelussa on 24 viikkoa. Käyttäjällä ei ole oikeutta keskeyttää Tuotteiden myyntiä ennen myyntiajan päättymistä. Käyttäjä antaa Palveluntarjoajalle luvan alentaa Tuotteen hintaa. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden määrittää hinnanalennusten aikavälin ja määrän. Hinnanalennus voi enimmillään olla 80% Tuotteen alkuperäisestä asetetusta myyntihinnasta laskettuna.
 15. Tuotteiden myyntiajan päätyttyä Käyttäjä voi halutessaan lunastaa takaisin myymättä jääneet Tuotteet tekemällä takaisinlunastuspyynnön oman asiakastilinsä kautta. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 14 vuorokautta sen jälkeen, kun myyntiaika on loppunut. Palveluntarjoajalla on oikeus pyytää Käyttäjää kaikissa tilanteissa takaisinlunastamaan myymättä jääneet Tuotteet. Mikäli Käyttäjä ei takaisinlunasta Tuotteita 14 vrk:n aikana palveluntarjoajan pyynnöstä, Käyttäjän oikeus Tuotteisiin päättyy. Takaisinlunastaminen maksaa 9,90 €.
 16. Jos takaisinlunastettuja Tuotteita ei voida toimittaa takaisin Myyjälle, Palveluntarjoaja pyytää Myyjältä sähköpostitse uudet toimitustiedot. Mikäli Myyjä ei toimita osoitetietojaan Palveluntarjoajalle, Myyjä luopuu oikeudestaan Tuotteesta maksettavaan korvaukseen ja/tai oikeudestaan päättää Tuotteiden luovuttamisesta hyväntekeväisyyteen. Mikäli Myyjä jättää noutamatta hänelle osoitetun takaisinlunastuslähetyksen, Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa Myyjältä hinnaston mukainen maksu. Voit katsoa hinnaston tästä.
 17. Palveluntarjoajalla on oikeus olla siirtämättä hyväntekeväisyyteen lahjoitettuja Tuotteita hyväntekeväisyyskohteeseen, mikäli Tuotteiden siirtämisestä aiheutuu Palveluntarjoajalle kustannuksia tai työtä. Tällaisessa tilanteessa Palveluntarjoaja voi vapaasti valita mitä Tuotteille tehdään.
 18. Käyttäjän oikeus Tuotteisiin päättyy 14 vuorokauden kuluttua myyntiajan päättymisestä. Palveluntarjoajan maksuvelvollisuus kyseisten Tuotteiden osalta päättyy samalla hetkellä, kun Käyttäjän oikeus Tuotteisiin päättyy ja Tuotteista tulee pysyvästi Palveluntarjoajan omaisuutta.

 

Sisällön käyttöoikeudet, Immateriaalioikeudet ja vahingonkorvaukset

 • Verkkopalvelun sisältö on tekijänoikeussuojattu, ja oikeudet omistaa sisällön tuottava Palveluntarjoaja, Käyttäjät tai kolmannet osapuolet. Käyttäjä voi käyttää kyseisiä sisältöjä vain näiden käyttöehtojen ja Palvelun ehtojen mukaisesti.
 • Lisäämällä tuotetiedot ja tuotekuvat palveluun Myyjä antaa Palveluntarjoajalle rajoittamattoman ja siirrettävissä olevan käyttöoikeuden Myyjän toimittamaan sisältöön. Palveluntarjoaja voi esimerkiksi julkaista ja tallentaa palvelimelle Myyjän tuottamaa sisältöä, muokata, toistaa ja kääntää sisältöä tarpeen vaatiessa esimerkiksi uutiskirjeissä, blogissa ja sosiaalisen median kanavissa, joita Palveluntarjoaja käyttää.
 • Myyjä voi julkaista omistamaansa sisältöä Verkkopalvelussa. Myyjä ei voi julkaista sellaista sisältöä tai tietoa, joka rikkoo kolmannen osapuolen oikeuksia (erityisesti tekijänoikeuksia, tuotenimiä, tavaramerkkejä, mallioikeuksia tai muuta aineetonta oikeutta) tai loukkaa voimassa olevia lakeja.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus estää tilapäisesti tai poistaa kokonaan yksittäiset Käyttäjät tai sisällöt, jos Käyttäjä julkaisee laitonta sisältöä tai rikkoo ehtoja tai jos on viitteitä toistuvasta laittomasta julkaisemisesta.
 • Oikeudenloukkauksista ja niiden seurauksista on vastuussa yksin Käyttäjä sekä Palveluntarjoajaa että loukattua tahoa kohtaan. Käyttäjä vastaa Palveluntarjoajan kaikkiin kolmannen osapuolen laiminlyönnistä aiheutuneisiin, Käyttäjän toimintaan liittyviin vahingonkorvausvaatimuksiin, jotka johtuvat aineettomien oikeuksien rikkomisesta. Vastuu kattaa myös ne oikeudenkäyntikulut, jotka johtuvat Käyttäjän toimiin liittyvistä Palveluntarjoajan Verkkopalvelun laittomasta tai sopimattomasta käytöstä.

 

Seuraavien tuotteiden myynti on kielletty palvelussa: 

 • Aseet ja asetarvikkeet, kuten myös muistoesineenä myytävät, käytöstä poistetut ja deaktivoidut aseet, sekä panokset, käsikranaatit, sähkölamauttimet ja muut samankaltaiset tuotteet.
 • Pippurisuihkeet, kyynelkaasut ja muut samankaltaiset tuotteet.
 • Pornografinen tai muuten alaikäisille haitallinen materiaali, jossa on K18-ikärajamerkintä.
 • Huumeet ja niiden käyttöön tarkoitetut välineet, kuten vesipiiput ja kannabiksen polttoon tarkoitetut piiput.
 • Tupakkatuotteet, kuten sikarit, savukkeet, sähkösavukkeet ja muut samankaltaiset tuotteet.
 • Tuotteet, jotka ovat Suomen rikoslain, ihmisoikeuksien, kolmansien osapuolten oikeuksien tai muiden samankaltaisten oikeuksien vastaisia.
 • Sähkölaitteet, jotka voivat rikkoontuessaan aiheuttaa vaaraa tai haittaa käyttäjälle
 • Helposti särkyvät tuotteet, kuten posliiniset astiat ja lasia sisältävät esineet.

 

Palveluun sovellettava laki, täytäntöönpano ja toimivalta

 • Verkkopalveluun sovelletaan Suomen lakia.
 • YK:n yleissopimuksen säännökset kansainvälistä kauppaa koskevista sopimuksista eivät ole sovellettavissa Verkkopalveluun.  
 • Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, Käyttäjä voi saattaa asian suomalaisen kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Käyttäjän tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Euroopan komissio ylläpitää Verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia eli ODR-foorumia, joka toimii osoitteessa http://ec.europa.eu/odr.

 

© 2023 Vähänkäytetty.fi. Kaikki oikeudet pidätetään.